piątek, 26 lutego 2016

TABLICZKA MNOŻENIA I DZIELENIA W ZAKRESIE 30 - POWTÓRZENIE

Tabliczka mnożenia w zakresie 30 - przykładowe zadania.
Ilustracje, Źródło: Internet.

TABLICZKA MNOŻENIA I DZIELENIA W ZAKRESIE 30 - PRZEMIENNOŚĆ MNOŻENIA

Liczby, które mnożymy, nazywamy czynnikami, a wynik iloczynem
W mnożeniu można zmieniać kolejność liczb i dowolnie je łączyć. 
Jest to tzw. przemienność mnożenia.
Ilustracje, Źródło: Internet.

TABLICZKA MNOŻENIA i DZIELENIA W ZAKRESIE 30 - DZIELENIE PRZEZ 4Ilustracje, Źródło: Internet.

TABLICZKA MNOŻENIA I DZIELENIA W ZAKRESIE 30 - MNOŻENIE PRZEZ 4

Ilustracje: Źródło: Internet.

TABLICZKA MNOŻENIA I DZIELENIA W ZAKRESIE 30 - ZWIĄZEK DZIELENIA Z MNOŻENIEMIlustracje, Źródło: Internet.

TABLICZKA MNOŻENIA I DZIELENIA W ZAKRESIE 30 - DZIELENIE PRZEZ 3


Ilustracje, Źródło: Internet.

TABLICZKA MNOŻENIA I DZIELENIA W ZAKRESIE 30 - DZIELENIE PRZEZ 2


Ilustracje, Źródło: Internet.

TABLICZKA MNOŻENIA I DZIELENIA W ZAKRESIE 30 - MNOŻENIE PRZEZ 2 I PRZEZ 3


Ilustracje, Źródło: Internet.

TABLICZKA MNOŻENIA I DZIELENIA W ZAKRESIE 30 - MNOŻENIE PRZEZ 3


Ilustracje, Źródło: Internet.

TABLICZKA MNOŻENIA I DZIELENIA W ZAKRESIE 30 - MNOŻENIE PRZEZ 2
Ilustracje, Źródło: Internet.