Pokazywanie postów oznaczonych etykietą W szkole. Pokaż wszystkie posty
Pokazywanie postów oznaczonych etykietą W szkole. Pokaż wszystkie posty

poniedziałek, 24 sierpnia 2015

JĘZYK ANGIELSKI - W szkole


Ilustracje, Źródło: Internet.


What class do you go to? - Do której klasy chodzisz.
I don't go to school yet. - Jeszcze nie chodzę do szkoły.
This is my firs year at school. - Chodzę do pierwszej klasy.
I'm having a class. - Mam lekcję.
The teacher asked me to go to the blackboard. - Nauczyciel zawołał mnie do tablicy.

types of school - typy szkół

day nursery - żłobek
kindergarten - przedszkole
elementary / primary school - szkoła podstawowa
lower secondary / junior high school - gimnazjum
training college - szkoła zawodowa
trade/vocational school - technikum, zawodówka
technical school / technical college - technikum
secondary school / high school - szkoła średnia
grammar school - liceum
university - uniwersytet
polytechnic - politechnika, szkoła wyższa zawodowa
academy - akademia

boarding school - szkoła z internatem
public school - szkoła prywatna
singlee-sex school - szkoła męska lub żeńska
evening school - szkoła wieczorowa

places/rooms - pomieszczenia

(assembly) hall - aula, sala
classroom - sala lekcyjna
canteen - stołówka
cafeteria - stołówka, bufet
library - biblioteka
laboratory - pracownia, laboratorium
gym - sala gimnastyczna
cloakroom - szatnia

subjects - przedmioty

maths / mathematics - matematyka
algebra - algebra
arithmetic - arytmetyka
geometry - geometria
physics - fizyka
chemistry - chemia
geography - geografia
history - historia
biology - biologia
drawing - rysunek
art - wychowanie plastyczne/ plastyka/ sztuka
music - muzyka
musical education - wychowanie muzyczne
technical education - wychowanie techniczne
physical education / PE - wychowanie fizyczne / WF
religious education / RE - religia
ethics - etyka
science - nauki ścisłe / przyroda
literature - literatura

zoology - zoologia
botany - botanika
genetics - genetyka
sociology - socjologia
philosophy - filozofia
economics - ekonomia
computer science - informatyka
ICT (Information and Communication) - informatyka
politics - polityka
law - prawo
civics - wiedza o społeczeństwie
astronomy - astronomia
technology - technologia
food technology - przedmiot szkolny, na którym uczniowie uczą się o zdrowym żywieniu i gotują proste potrawy (technologia żywienia)
arts - nauki humanistyczne
sciences - nauki (przedmiot) ścisłe
social sciences - nauki społeczne
social studies - nauka/wiedza o społeczeństwie
domestic science - zajęcia praktyczno-techniczne

languages - języki

English - język angielski
French - język francuski
German - język niemiecki
Italian - język włoski
Polish - język polski
Russian - język rosyjski
Spanish - język hiszpański
mother tongue/native language/first language - język macierzysty/ojczysty
foreign langguage - język obcy

stationery and classroom objects - przybory szkolne i wyposażenie klasy

board/blackboard - tablica
whiteboard - biała tablica
classroom - klasa
desk - biurko, ławka / school-desk - ławka
table - stół, ławka
computer - komputer
map - mapa
poster - plakat
rubbish bin - kosz na śmieci
schollbag - teczka
pencil case - piórnik
bag - plecak
book - książka
textbook - podręcznik
crayons - kredki
notebook - zeszyt
pen - długopis
pencil - ołówek
pencil sharpener - temperówka
glue - klej
rubber - gumka
ruler - linijka
scissors - nożyczki
dictionary - słownik
projector (overhead projector) - rzutnik (naścienny)
barometer - barometr
telescope - luneta, teleskop
thermometer - termometr
balance - waga laboratoryjna
microscope - mikroskop
sample - próbka
slide - szkiełko podstawkowe
sketch - szkiełko
periodic table - układ okresowy pierwiastków

possessions - rzeczy osobiste

backpack - plecak
calculator - kalkulator
file - segregator
folder - teczka
diary - pamiętnik, notatnik
glasses - okulary
keys - klucze
laptop - laptop
lunch box - pudełko na drugie śniadanie
purse - portmonetka
wallet - portfel
comb - grzebień
hairbrush - szczotka do włosów
gloves - rękawiczki
scarf - szalik
sweets - cukierki, słodycze


people - ludzie

head teacher / headmaster - dyrektor
professor - profesor
pupil - uczeń / wychowanek (wychowanka)
schoolboy - uczeń
schoolgirl - uczennica
teacher - nauczyciel, nauczycielka
tutor - nauczyciel akademicki
student - student
senior - student ostatniego roku
lecturer - wykładowca
graduate - absolwent
schoolmate - kolega / koleżanka ze szkoły
classmate - kolega / koleżanka z klasy

scientist - naukowiec, badacz
biologist - biolog
geologist - geolog
botanist - botanik
zoologist - zoolog
chemist - chemik
physicist - fizyk
geneticist - genetyk
mathematician - matematyk
technician - technik


other - inne

answer - odpowiedź
behaviour - zachowanie
break - pauza, przerwa
diploma - dyplom
mistake - błąd
examination/exam - egzamin
entrance exam - egzamin wstępny
final exam - egzamin końcowy
exercise - ćwiczenie
high school exams - matura
homework - zadanie domowe / praca domowa
lesson - lekcja
mark - ocena, stopień
report - ocena opisowa
question - pytanie
result - wynik
school report - świadectwo
certificate - świadectwo
absence - nieobecność, absencja
absent - nieobecny
absent-minded - roztargniony, roztrzepany
clever - zdolny
timetable - plan zajęć
school year - rok szkolny
term - półrocze, semestr
trimester - kwartał
test - test, sprawdzian, klasówka
writing test - sprawdzian pisemny
paper - praca pisemna, referat
essay - wypracowanie
school uniform - mundurek szkolny
Year [7] - klasa [7]
sports day - dzień sportu
bachelor - licencjat
master - magister
fee - opłata szkolna (czesne)
parents' committee - komitet rodzicielski
scholarship - stypendium
register - dziennik klasowy
lecture - wykład
corridor - korytarz
experiment - doświadczenie
holiday - wakacje

verbs - czasowniki

to learn - uczyć się
to learn sth by heart  - uczyć się czegoś na pamięć
to answer - odpowiadać
to teach - nauczać
to instruct - instruować, pouczać
to explain - wyjaśniać
to show - pokazywać, pokaz
to describe - opisywać
to underline - podkreślać
to prove - udowodnić
to point (at) - pokazywać (na coś)
to indicate - wskazywać (że)
to suggest - podsunąć (myśl), zaproponować
to study - studiować
to assess - oceniać
to wrap - pakować, zawijać
to do homework - odrabiać pracę domową
to examine - egzaminować
to take an exam - zdawać egzamin
to pass an exam - zdać egzamin
to fail an exam - nie zdać egzaminu
to take notes - notować
revise - powtarzać (przed testem)
to calm down - uspokajać
to face - stawiać czoła (czemuś) / być zwróconym w kierunku
to terrify - przerażać
to resemble - przypominać
to recall - przypominać sobie
to take part - brać udział
to take real steps - podjąć rzeczywiste kroki
to focus - skupiać się
to measure - mierzyć
to determine - ustalić, określić
to explore - zbadać

to attend school - uczęszczać do szkoły
to finish school - skończyć szkołę
to be late for school - spóźnić się do szkoły

I failed in the oral examination. - Nie zdałem ustnego egzaminu.

classroom language - podstawowe polecenia

Don't talk now. - Nie rozmawiaj/rozmawiajcie teraz.
Hands up. - Ręka w górę.
Excuse me,... - Przepraszam, ...
How do you spell...? - Jak się pisze?
Listen. - Posłuchaj.
Look (at the board). - Popatrz (na tablicę).
Open/Close the door/window. - Otwórz/Zamknij drzwi/okno).
Open/Close your books/notebooks. - Otwórzcie/Zamknijcie książki/zeszyty.
Repeat. - Powtórz.
Speak. - Powiedz.
That's right. - Dobrze. / Zgadza się. (odpowiedź jest poprawna)
That's wrong. - Źle. Nie zgadza się. (odpowiedź jest błędna)
What does it mean? - Co to znaczy?
What's this in English? - Jak to powiedzieć po angielsku?
Write. - Napisz.

My favourite subject - Mój ulubiony przedmiot

prepositions of place - przyimki miejsca

in - w
on - na
under - pod