wtorek, 27 czerwca 2017

KALENDARZ

Wydrukuj kartki i zalaminuj. Wytnij elementy kalendarza z 3  str. Połącz str. 1 i 2.
W odpowiednie miejsca przyklej rzepy. Uzupełniaj zgodnie z przeznaczeniem.

J. PolskiJ. AngielskiJ. Niemiecki


Ilustracje, Źródło: Internet.