wtorek, 3 listopada 2015

DZIAŁANIA ARYTMETYCZNE - DODAWANIE I ODEJMOWANIE

LICZBY NATURALNE. 
DZIAŁANIA NA LICZBACH NATURALNYCH. 

Liczby: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, ... nazywają się LICZBAMI NATURALNYMI.
Każda następna liczba jest o 1 większa od poprzedniej. 

Do zapisywania liczb naturalnych używa się 10 cyfr:
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 
Cyframi zapisujemy wszystkie liczby.
Liczby naturalne możemy przedstawiać na osi liczbowej, czyli prostej, na której ustalono zwrot (strzałkę), obrano punkt zerowy i ustalono jednostkę odległości.


Liczby odpowiadające zaznaczonym punktom na osi liczbowej nazywamy ich współrzędnymi.


DODAWANIE - jedno z działań arytmetycznych. 
Wynik dodawania to suma
Liczby dodawane to składniki sumy. 
Dodawanie oznaczamy przez znak „+” (plus).Kolejność dodawanych liczb (składników) nie ma wpływu na wynik (sumę). Liczby możemy dodawać w dowolnej kolejności, od strony lewej do prawej, lub od strony prawej do lewej, a wynik będzie taki sam.


Jeżeli do pewnej liczby dodamy zero, to ta liczba nie zmieni się.

np. 10 + 0 = 10,     0 + 5 = 5

ODEJMOWANIE - jedno z działań arytmetycznych.
Wynik odejmowania to różnica.
Pierwszy argument odejmowania to liczba, od której odejmujemy, czyli ODJEMNA.
Drugi argument odejmowania to liczba odejmowana, czyli ODJEMNIK.
Odejmowanie oznaczamy przez znak -”  (minus). 


Odejmowanie nie jest łączne ani przemienne. 
Odejmowanie i dodawanie to działania wzajemnie odwrotne.
Dodawanie jest działaniem odwrotnym do odejmowania.
Odejmowanie jest działaniem odwrotnym do dodawania.
Poprawność odejmowania sprawdzamy za pomocą dodawania.


Jeżeli od dowolnej liczby odejmiemy zero, to liczba się nie zmieni.
np. 8 - 0 = 8
Wynik jest równy odjemnej.

Różnica dwóch jednakowych liczb jest zawsze równa zeru.
np. 4 - 4 = 0

Dodawanie i odejmowanie można przedstawić za pomocą grafu.


Dodawanie i odejmowanie liczb naturalnych możemy wykonywać w pamięci, pisemnie lub za pomocą kalkulatora.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz