sobota, 9 lipca 2016

THE TIME - CZAS


time - czas
past - przeszłość
present - teraźniejszość
future - przyszłość
clock - zegarek
cuckoo clock - zegar z kukułką
pendulum clock - zegar z wahadłem
alarm clock - budzik
watch - zegarek ręczny
half an hour - pół godziny
hour - godzina
local time - czas lokalny
minute - minuta
quarter - kwadrans
second - sekunda
standard time - czas urzędowy
24 hours - doba
at one (o'clock) - o pierwszej
in nine hours - za dziewięć godzin

O'CLOCK

It's one o'clock. - Jest pierwsza (godzina).

PAST - PO

five past - pięć (minut) po
ten past - dziesięć (minut) po
quarter past - kwadrans po
twenty past - dwadzieścia (minut) po
twenty-five past - dwadzieścia pięć (minut) po

HALF PAST

half past - wpół do (pół godziny po)

TO - ZA

twenty-five to - za dwadzieścia pięć (minut)
twenty to - za dwadzieścia (minut)
quarter to - za kwadrans
ten to - za dziesięć (minut)
five to - za pięć (minut)

Wskazywanie godziny:

W języku angielskim:

  • podając pełną godzinę, mówimy: It's ten o'clock.
  • podając, o której godzinie coś ma miejsce, mówimy: It's at six o'clock.
  • podając, jakiego dnia coś ma miejsce, mówimy: It's on Friday.

5:00 - five o'clock - godzina piąta
2:05 - five past two - pięć po drugiej
9:15 - quarter past nine - 15 po dziewiątej
7:25 - twenty-five past seven - za 5 wpół do ósmej
7:30 - half past seven - wpół do ósmej
7:35 - twenty-five to eight - pięć po wpół do 8
10:45 - three-quarters past 10 - za 15 jedenasta
11:55 - five to twelve - za 5 dwunasta

What time is it? - Która jest godzina?
What is the time? - Która jest godzina?
What's the time? - Która godzina?

It is five past three. - Jest pięć po trzeciej.
It's five past four. - Jest pięć po czwartej.

It's ten to five. - Jest za dziesięć piąta.

It's eight o'clock. - Jest godzina ósma.
It's two (o'clock). - Jest druga (godzina).
It's four o'clock. - Jest czwarta.

It's ten past nine. - 9:10
It's quarter past ten. - 10:15
It's half past eleven. - 11:30
It's quarter to one. - 12:45


Excuse me, can you tell me what the time is? - Przepraszam, może mi Pan powiedzieć, która godzina?

It's just noon. - Minęło południe.
It's just gone six. - Właśnie minęła 6.
It's past two. - Jest po drugiej.

My watch has stopped. - Mój zegarek nie chodzi.

O której godzinie? - What time...?
at [three o'clock] - o [trzeciej godzinie]

I'll come at seven. - Przyjdę o siódmej.

What time shall we meet? - O której godzinie mamy się spotkać?

In an hour. - Za godzinę.
In a quarter of an hour. - Za kwadrans.
At nine in the evening. - O 21.
Tomorrow morning. - Jutro rano.

What time should I wait for you? - O której mam na Ciebie czekać?

What time does the performance start? - O której godzinie zaczyna się seans/spektakl/koncert?

What time do the shops open/close? - O której otwierają/zamykają sklepy?

What time do we get to ...? - O której godzinie będziemy w ...?
According to the timetable, at ... o'clock. - Zgodnie z rozkładem o godzinie ... .

What time does the train to ... leave? - O której godzinie odjeżdża pociąg do ...?
The train departs / leaves in five minutes. - Pociąg odjeżdża za pięć minut.

For tomorrow. Eight o'clock in the morning. - Na jutro. Na godzinę 8 rano.

I've been waiting for the waiter for half an hour! - Czekam na kelnera już pół godziny!

What time would you like your breakfast? - O której godzinie życzy pan/pani sobie śniadanie?
Half past seven. - O wpół do ósmej.

I am leaving tommorow, at 7 in the morning. - Wyjeżdżam jutro o 7 rano.

When is the film? - Kiedy jest film?
It's on Friday at six o'clock. - W piątek o szóstej.

When is the match? - Kiedy jest mecz?
It's on Sunday at three o'clock. - W niedzielę o trzeciej.

It's time you went. - Czas, żebyś wyszedł.
It's the highest time to go. - Najwyższa pora, żeby wyjść.


Źródło: weheartit.com


Karty pracy

Źródło: https://www.worksheetworks.com

Polecam:


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz