środa, 2 marca 2016

PUNKT, PROSTA, PÓŁPROSTA, ODCINEK

Punkt, prosta, półprosta, odcinek to podstawowe pojęcia geometryczne. 
Punkt - może być przedstawiany jako kropka lub jako miejsce przecięcia dwóch małych kreseczek.
Prosta - jest figurą, do której  należy nieskończenie wiele punktów, przy czym przez każde dwa różne punkty przechodzi dokładnie jedna prosta.
Półprosta - to każdy podzbiór prostej, który powstał przez jej rozcięcie jednym punktem (wraz z tym punktem), który jest nazywany początkiem półprostej.
Odcinkiem o końcach A i B nazywamy zbiór punktów prostej AB, do której należą punkty A i B oraz wszystkie punkty leżące między nimi.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: N. Dróbka, K. Szymański, Matematyka w Szkole Podstawowej, Powtórzenie i zbiór zadań, Wyd. Naukowo-Techniczne, Warszawa 1991, A. Nawrot Sabak (red.), Encyklopedia Matematyka, Wyd. GREG, Kraków 2013, H. Lewicka, M. Kowalczyk, Matematyka wokół nas, Podręcznik do klasy czwartej i piątej szkoły podstawowej, Wyd. WSiP, Warszawa 2013 (2014).

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz