niedziela, 6 marca 2016

TRÓJKĄTY. RODZAJE TRÓJKĄTÓW

Trójkąt jest wielokątem o najmniejszej liczbie boków. 

Suma miar kątów w trójkącie jest równa 180 stopni.

α + β + γ = 180˚

Rysowanie trójkąta o bokach danej długości wykonujemy, posługując się linijką i cyrklem. 
Taki rysunek nazywamy konstrukcją.

1. Skonstruuj trójkąt o bokach a, b, c.
  •  posługując się linijką, narysuj dowolną prostą m i zaznacz na niej odcinek a,
  •  końce odcinka a oznacz literami A i B,
  •  posługując się cyrklem, z punktu A zakreśl okrąg (łuk) o promieniu b,
  •  posługując się cyrklem, z punktu B zakreśl okrąg (łuk) o promieniu c,
  •  punkt przecięcia okręgów (łuków) oznacz literą C,
  •  posługując się linijką, połącz punkt C z punktami A i B,
  •  skonstruowany trójkąt ABC jest trójkątem o trzech bokach a, b, c.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz